Wie zijn wij?

Stichting Abeltje is een stichting die is voortgekomen uit een serviceclub. Wij stellen ons ten doel om ons zowel fysiek als financieel in te zetten voor goede doelen. Wij steunen goede doelen in Nederland en dan voornamelijk in de regio Zuid-Limburg, die zich bezighouden met kinderen en jongeren. Wij streven er altijd naar om een significante bijdrage te leveren aan een goed doel.

De stichting heeft 1 acquisitie activiteit. Tijdens de concerten van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht zorgen wij met een groep van 50 tot 100 vrijwilligers voor de gastvrije ontvangst van alle concertbezoekers.

Stichting Abeltje heeft twee bestuursleden. Chantal Kneepkens bekleed de post van voorzitter en Joost Schipper is de secretaris-penningmeester. De bestuursleden van Stichting Abeltje krijgen niet voor hun werkzaamheden betaald.